• framsida
 • kompetenser
 • nyheter
 • om Jan Bach
 • kontakt
 • språk

Miljö

När du vill ha en leverantör
som gör något för miljön

Vi sätter klimatet och de kommande generationerna i fokus. I praktiken innebär det att vi

 • följer gällande miljölagstiftning och bestämmelser samt EU-föreskrifter.
 • kontinuerligt strävar efter att minska vår påverkan på den interna och den
  externa miljön, bland annat genom att begränsa resursförbrukningen och
  genom att förebygga förorening.